Baden-Würt­tem­berg:

 • Dr. Sebas­ti­an Heß
  Rechts­an­walt — Fach­an­walt für Steu­er­recht
  Steu­er­be­ra­ter — Maît­re en droit inter­na­tio­nal
  c/o BANSBACH GmbH Wirt­schafts­prü­fungs- und Steu­er­be­ra­tungs­ge­sell­schaft
  Stutt­gart

 

Bay­ern:

 • Uwe Fer­ner
  Rechtsanwalt/Fachanwalt für Steu­er­recht
  Nürn­berg

 

Ber­lin:

 • Uwe Kämpf
  Rechtsanwalt/Steuerberater
  c/o Spek & Kämpf Rechts­an­wäl­te — Steu­er­be­ra­ter
  Ber­lin

 

Bran­den­burg:

 

Ham­burg:

 • Tho­mas Hage­mann
  Rechtsanwalt/Fachanwalt für Steuerrecht/Wirtschaftsprüfer/ Steu­er­be­ra­ter
  c/o Beu­tel + Hage­mann
  Ham­burg

 

Hes­sen:

 

Meck­len­burg-Vor­pom­mern:

 • Tho­mas Ander­leit
  Rechtsanwalt/Steuerberater
  c/o Arcon­cil Steu­er­be­ra­tungs­ge­sell­schaft mbH
  Ros­tock

 

Nie­der­sach­sen:

 • Hel­mut Apking
  Rechtsanwalt/Notar a. D. / Fach­an­walt für Steu­er­recht
  Zer­ti­fi­zier­ter Ver­tei­di­ger im Steu­er­straf­recht (DUV e.V.)
  Han­no­ver

 

Nord­rhein-West­fa­len:

 

Rhein­land-Pfalz

 

Saar­land:

 

Sach­sen:

 • Fried­bert Striewe
  Rechts­an­walt / Fach­an­walt für Steu­er­recht / Fach­an­walt für Insol­venz­recht
  Leip­zig, Dres­den

 

Schles­wig-Hol­stein:

 • Sön­ke Voigt
  Steu­er­be­ra­ter
  Voigt Steu­er­be­ra­tungs­ges. mbH,
  Preetz