Baden-Würt­tem­berg:

 • Dr. Sebas­ti­an Heß
  Rechts­an­walt — Fach­an­walt für Steuerrecht
  Steu­er­be­ra­ter — Maît­re en droit international
  c/o BANSBACH GmbH Wirt­schafts­prü­fungs- und Steuerberatungsgesellschaft
  Stuttgart

 

Bay­ern:

 • Uwe Fer­ner
  Rechtsanwalt/Fachanwalt für Steuerrecht
  Nürnberg

 

Ber­lin:

 • Uwe Kämpf
  Rechtsanwalt/Steuerberater
  c/o Spek & Kämpf Rechts­an­wäl­te — Steuerberater
  Berlin

 

Bran­den­burg:

 

Ham­burg:

 • Tho­mas Hagemann
  Rechtsanwalt/Fachanwalt für Steuerrecht/Wirtschaftsprüfer/ Steuerberater
  c/o Beu­tel + Hagemann
  Hamburg

 

Hes­sen:

 

Meck­len­burg-Vor­pom­mern:

 • Tho­mas Anderleit
  Rechtsanwalt/Steuerberater
  c/o Arcon­cil Steu­er­be­ra­tungs­ge­sell­schaft mbH
  Rostock

 

Nie­der­sach­sen:

 • Hel­mut Apking
  Rechtsanwalt/Notar a. D. / Fach­an­walt für Steuerrecht
  Zer­ti­fi­zier­ter Ver­tei­di­ger im Steu­er­straf­recht (DUV e.V.)
  Hannover

 

Nord­rhein-West­fa­len:

 

Rhein­land-Pfalz

 

Saar­land:

 

Sach­sen:

 • Fried­bert Striewe
  Rechts­an­walt / Fach­an­walt für Steu­er­recht / Fach­an­walt für Insolvenzrecht
  Leip­zig, Dresden

 

Schles­wig-Hol­stein:

 • Sön­ke Voigt
  Steu­er­be­ra­ter
  Voigt Steu­er­be­ra­tungs­ges. mbH,
  Preetz